Til forsidenUdskrivKontakt
Deutsch English

Lydlandskaber, Fanø Kunstmuseum

lørdag den 16. august kl 17

Vadehavsfestivalen SPRINGFLOD 2008 markeres på Fanø Kunstmuseum lørdag 16.august kl 17.

I forbindelse med Vadehavsfestivalen SPRINGFLOD 2008 inviterer Fanø Kunstmuseum, Sønderho, til at overvære opførelsen af koncert-installationen LYDLANDSKABER af Hans Stubbe Teglbjærg.

LYDLANDSKABER (2007) blander lydinstallation, nykomponerede sange og elektronmusik. Med udgangspunkt i oplevelser og erfaringer fra Vadehavet og især Sønderho vokser sange og elektronmusik ud af lydinstallationen i et koncertforløb på ca 45 minutter. Trods lydkildernes genkendelighed er der ikke tale om en natur-dokumentar. Lydene blandes i dynamiske – og utopiske – scenarier og udvikles over lange perioder i mønstre uden gentagelse.

Koncert-installationen består af disse tre elementer:
LYDSKRIFTER (2006-07) for sopran og recitation over tekster af danske digtere. Ligesom håndskrift afspejler en personlighed, er teksternes lyd ”genkomponeret” i musik. Digte af Peter Laugesen, J.P.Jacobsen, Ambrosius Stub, Frank Jæger, Lars Skinnebach og Morten Nielsen læses op af Jeppe Brixvold og synges af Gertrud Exner.

HAVETS RYTME (2007) og VED KYSTEN (2008) er to dramatiske og billed-skabende elektroniske værker baseret på originale vadehavsoptagelser, som flettes ind i forløbet.

LYDLANDSKABER (2007) lydinstallation baseret på egne optagelser i området omkring Sønderho i vinter-og forårsperioden. Lydene transmitteres via originale ”klangplader” og transducere påsat f eks vinduer eller andre egnede flader, som derved bringer den specifikke udformning af rummet på Fanø Kunstmuseum til at ”spille sammen” med sang, recitation og lydoptagelser.

Medvirkende er Gertrud Exner(sopran), Jeppe Brixvold(recitation) og Hans Peter Stubbe Teglbjerg(elektronik).

LYDLANDSKABER vil indgå i et samspil med billed-og tekst-projektet BJERGES LEJE af Marie-Louise Exner og Jeppe Brixvold, som også tidligere har været udstillet på Fanø Kunstmuseum.

BJERGES LEJE har indtil videre to dele – den første, som har givet navn til projektet, beskriver i kul-og tuschtegninger og korte poetiske former klit-og marskområdet Bjerges Leje nordvest for Sønderho by. Den anden del, som har titlen ØSTER LAND, beskriver i lidt mere ekspressive medier – større farvetryk, længere fortællende digtning – det historiske byrum i Sønderhos Øster Land.

Billeder og ord mødes i begge tilfælde i en række utvungne former, som er uden anden formel rettesnor end netop de steder, som omhandles. Formålet er naturligvis langsomt (projektet har nu kørt fra vinteren/foråret 2005) at indkredse naturen og kulturen i Sønderho, - måske særligt med interesse for det øjet og øret normalt ikke opfanger. 

Entré: 40 kr