Til forsidenUdskrivKontakt
Deutsch English

Footprints along a coastline

16. - 20. august, kl. 11 – 15: Fra kysten ved Myrthuegård til Hjerting strand, Esbjerg

24. august, kl. 12 – 16: Afslutningsceremoni på stranden ved Blåvandshuk Fyr

 

 

Konceptet bag »Footprints along a coastline« er, at 10 kunstnere i 10 dage vil skabe land-art ved Vadehavet. I de første dage vil kunstnerne vandre langs kystlinjen fra Varde Å’s udmunding mod Marbæk og videre sydpå mod Hjerting, Esbjerg. De vil hver dag bygge kunstværker eller lave land-art-installationer af det materiale, der er tilgængelig på en given strækning.

Elementerne bestemmer betingelserne, og der vil måske være kunstværker, der kun varer den ene dag, de bliver lavet. Det primære mål er at pirre sanserne, forholde sig til bæredygtighed og miljø – og turde stå ved det. »Footprints along a coastline« vil blive forankret i økologiske diskussioner og temaer, og selve projektet søges miljøcertificeret. Hensigten er på længere sigt, at skabe et internationalt netværk af kunstnere, der vil forholde sig til naturens betingelser og skabe stedsspecifikt land-art.

I de sidste dage vil kunstnerne arbejde sammen på, at skabe de fysiske rammer for en afsluttende ceremoni i Blåvand, hvor der vil være bæredygtige performances med fokus på de naturlige elementer. Ved afslutningen samles kunstnere og publikum, og der knyttes an til en fortsættelse af »Footprints along a coastline« andre steder med Vadehav.

De 10 deltagende kunstnere er:
Henry J. Alles & Helmer Andersen (NL) – “The Picnic and the Sacrifice”: kombination af social samling, filmskabelse og skulpturering. Der laves små huse hver dag som sættes i brand under en picnic, mens det optages på video til performances af ”The Sacrifice” af Tarkovski. www.vistaworks.nl  
Inga Momsen (D) – ”Evolution”: Den synlige forening mellem hav og land. Uld er linket mellem disse to elementer og er den røde tråd i dette kunstværk. www.ingamomsen.de  
Joachim Roemer (D) – “Temporary Beach Sculptures”: et kunstværk i udvikling langs Europas kyster. Ud af vraggods og drivgods skaber Joachim Roemer et værk på fem minutter, tager et billede af det, hvorefter han forlader kunstværket og går videre til det næste værk. www.unterblicken.de  
Maja Ingerslev (DK) - “Being a walking house”: bevægelige boliger man kan gå i, inspireret af naturen og dyrenes måde at skabe hjem på, konstrueret i forskellige former af Vadehavets materialer. www.majaingerslev.com  
Maurice Meewisse (NL) – forstørrer forskellen mellem land og hav ved enten at grave sand eller sandbanker væk for at hjælpe havet med at overtage landet eller ved at bygge diger for at sikre a havet mister sin indflydelse på landet. www.mauricemeewisse.com
Ole Videbaek (DK) – Med præference for geometriske strukturer og mønstre arbejder Ole Videbæk under græsen for højvande. Han arbejder kun med sand og så diskret at ingen tegn er tilbage efter højvande. www.olevid.dk  
Roy Staab (USA) – Med fascination for geometri og den kontrollerede linje kreerer Roy Staab kunst på stranden mellem tidevandet. Kunstværket afhænger af de materialer der er til rådighed og vejrets betingelser. www.greenmuseum.org/staab  
Steen Rasmussen (DK) - ”Vanishing vanity”: gentagende kunstværk med overfladiske objekter og tegn i sandet langs kysten, der repræsenterer en gåtur langs kystlinjen, hvor naturen hurtigt visker vores fodspor væk. www.steen-rasmussen.com  
Tapati Chowdhury (IN) – afbilder kunstnernes skygger i sandet for at både afsløre og skjule deres identiteter. www.khojworkshop.org  

Foundation Wadden Art – Stan Coenders er kurator på projekt. På www.waddenart.eu kan man følge projektet, som vil fortsætte efter festivalen og forhåbentlig række ind i debatten på Klimakonferencen 2009.