Til forsidenUdskrivKontakt
Deutsch English

Smag en bid af Vadehavet

Den gastronomiske del af Vadehavsfestival Springflod skal udmønte sig i et samarbejde med henholdsvis Vadehavsprodukter og udvalgte restauranter. Vadehavsprodukter er et netværk organiseret som en forening med medlemmer inden for fødevarer, egnsprodukter og turisme, som ønsker at samle kræfterne omkring det, der foregår i Vadehavsområdet. Vadehavsprodukter markedsfører kvalitetsmærket Vadehavsguld.

Det gastronomiske projekt i Vadehavsfestival Springflod har til hensigt at skabe en eller flere vadehavsmenuer, hvor man benytter vadehavsområdets produkter. Samarbejdet med Vadehavsprodukter går på at lave picnic-kurve med produkter, der dyrkes, oprinder eller har et tilhørsforhold til Vadehavet. Desuden er ideen at lave et Farmers Marked, hvor vadehavsprodukter og egnens gode kunsthåndværk sælges. Projektet skal dermed sætte fokus på Vadehavets særlige gastronomiske muligheder og skabe inspiration til brug af disse produkter. Samarbejdet med Vadehavsprodukter vil forhåbentlig skabe en synergieffekt imellem at fremme Vadehavet og udbrede handlen med produkter fra egnen, således erhvervslivet i de fire vadehavskommuner styrkes og dermed medbringer de samfundsmæssige fordele et erhvervsliv i positiv udvikling skaber.